Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

Salvatore Adamo

Álbum: Bonjour Amis Japonais

Lista de canciones del disco Bonjour Amis Japonais
 1. Tooi yume no naka de
 2. He jut├ęmu
 3. Hohoemi no hito
 4. Ashita wa tsuki no uede
 5. Osaze no sh├┤jo
 6. Yukeyo boku no fune
 7. Itoshi no r├┤zu
 8. Hitotsubu no mamida
 9. N├╗
 10. Yoruno melody
 11. Yuki wa furu
 12. Umi no marii
 13. Aï no bôkyaku
Éste álbum fue editado en 1972. Salvatore Adamo

Yukeyo boku no fune